Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

Zasady organizacji

Zasady organizacji

  1. Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let’s Talk działa w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEiN.
  2. Szkoła jest czynna w godz. 7.00 – 16.30.
  3. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00.
  4. Plany lekcji na bieżący rok szkolny są zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej.
  5. W godz. 7.00 – 8.00 oraz po zakończeniu zajęć dydaktycznych, czyli w godz. 14.35-16.30 uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej.
  6. Nauczyciele przejmują opiekę nad uczniem w chwili osobistego przekazania go przez rodzica/opiekuna prawnego i sprawują ją do czasu odbioru ucznia przez rodzica/opiekuna prawnego.
  7. Maksymalna liczba uczniów w jednej klasie to 18.
  8. Uczniowie mogą odpłatnie korzystać z obiadu, który jest dostarczany przez firmę cateringową.
  9. W szkole obowiązują mundurki szkolne.