Menu

logo teddy eddie
Zapisz się!
Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej

Speaking Teens

logo teddy eddie logo teddy eddie

Speaking Teens

Proponujemy Wam aktywny angielski prowadzony tradycyjną metodą komunikatywną, której głównym celem jest rozwijanie kompetencji komunikatywnej. Obejmuje on kursy ogólne na różnych poziomach zaawansowania.

Na naszych kursach priorytetem jest mówienie. Rozwijamy swobodne mówienie poprzez odgrywanie scen dialogowych, dyskusje na interesujące, czasem kontrowersyjne tematy oraz gry językowe.

Ćwiczenia lekcyjne są tak zaprojektowane, aby odzwierciedlały autentyczną komunikację. Lekcje pulsują życiem, praktycznymi przykładami codziennych zastosowań języka, sytuacjami w których nieodzowne stają się konkretne słowa i zwroty, stosowane bez zbędnego namysłu.

Rozwijamy pozostałe sprawności językowe: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie i poprawność gramatyczną.

Lekcję urozmaica zastosowanie tablicy interaktywnej oraz internetu. Realizujemy różne formy ćwiczeń on-line o zróżnicowanym poziomie trudności.

Stosowanie metod aktywizujących na naszych zajęciach przynosi wiele rezultatów. Każda z metod rozwija aktywność twórczą słuchacza, jego kreatywność, otwartość, ciekawość świata. Słuchacz uczy się planować swój proces uczenia się, organizuje własną pracę, analizuje swe możliwości, wyciąga konstruktywne wnioski, samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji i przetwarza je we własny sposób. Słuchacz stara się skutecznie komunikować w zespole oraz efektywnie współdziałać w grupowej pracy.

Stosowanie aktywnych metod na naszych zajęciach zmienia postawę słuchacza z pasywnej na twórczą oraz przynosi nieprzewidywalne efekty językowe.

Miła atmosfera i odpowiednia dawka rozrywki na zajęciach eliminuje stres i lęk przed mówieniem.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min.

Facebook