Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz dziecko!
Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola

Kluby zainteresowań

logo teddy eddie

Kluby zainteresowań

Mały Kucharz

Klub „Mały Kucharz” wprowadza dziecko w świat sztuki kulinarnej. W trakcie zajęć dzieci samodzielnie przygotowują proste potrawy, takie jak kanapki, sałatki, surówki, desery oraz pieką pizzę i ciasteczka.Bawiąc się w prawdziwego kucharza, dzieci poznają zasady prawidłowego odżywiania się, które są niezbędne w dorosłym życiu.Dodatkowo poznają naczynia, przybory i sprzęt kuchenny, zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD i zasady kulturalnego zachowania się przy stole.

Dzieci na zajęciach zdobywają nowe doświadczenia przy pomocy zmysłów smaku, zapachu i dotyku oraz kształcą umiejętność pracy w grupie.A najważniejsza w tym wszystkim jest radość ze wspólnego przygotowywania posiłków.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

Mały Picasso

Klub „Mały Picasso” wprowadza dziecko w świat sztuki.

Poprzez różnorodne działania plastyczne rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania artystyczne dzieci oraz ich wrodzone możliwości twórcze.

Zajęcia w klubie „Mały Picasso” rozpoczynamy zawsze krótkim wstępem, prezentując rekwizyty i omawiając z dziećmi tematykę zaplanowanych działań plastycznych. Często dajemy dzieciom nowe spojrzenie na możliwości drzemiące w materiałach, które zwykle uważane są za niepotrzebne. Pokazujemy, że te materiały, wykorzystane w pracach, stają się znów pełnowartościowe, np. pojemniki plastikowe po jogurtach, które mogą być podstawą do stworzenia wulkanów lub pojazdów kosmicznych.

Zajęcia Mały Picasso mają na celu:

  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci
  • doskonalenie sprawności manualnych poprzez zróżnicowane zadania
  • wykonywanie zadań z użyciem dużego wachlarza technik plastycznych i różnych materiałów oraz narzędzi
  • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych
  • dostrzeganie mocnych stron dziecka (pomysłowości, staranności, wrażliwości)
  • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności dziecka

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

Mały Odkrywca

Klub „Mały Odkrywca” wprowadza dziecko w świat odkryć i eksperymentów.Zajęcia są realizowane za pomocą metod aktywizujących i praktycznego działania. Dominują doświadczenia, eksperymenty i obserwacje. Zabawy badawcze zaspokajają naturalną ciekawość dziecka otaczającym je światem, rozwijają umiejętność krytycznego myślenia oraz myślenia przyczynowo - skutkowego, a także rozbudzają świadomość ekologiczną.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

Klub dramy

wprowadza dziecko w świat twórczej inscenizacji.

Dziecko w wieku przedszkolnym lubi wyrażać siebie w różnych formach ekspresji: ruchu, geście, rysunku, śpiewie, ale przede wszystkim lubi mówić. To dlatego drama stwarza doskonałą okazję do twórczego używania języka mówionego. Zadania, które stawiamy przed dziećmi mają charakter otwarty, aby mogły inspirować ich twórczą aktywność. Zadania-role dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka i jego temperamentu. Dziecko może również spróbować swoich sił w rolach, do których nie ma odpowiednich predyspozycji. Dzieci wcielają się w nowe, nieznane dla siebie sytuacje, eksperymentują z nowymi pomysłami, wartościami, rolami i językiem akcji w konkretnej sytuacji, w której mogłyby się znaleźć w sposób naturalny.

W ramach klubu dramy realizujemy następujące ćwiczenia:

  • ćwiczenia stymulujące rozwój słownictwa i wypowiedzi – dzieci opisują obrazki, kończą historyjkę obrazkową, zmieniają zakończenie opowiadania, mówią o sobie, swojej rodzinie, wyrażają swoje zdanie na różne tematy i argumentują swoje wypowiedzi
  • scenki i sytuacje improwizowane – dzieci odtwarzają sytuacje zarysowane przez nauczyciela i próbują rozwiązać ewentualny konflikt
  • inscenizacje improwizowane (bez konkretnego scenariusza) - na podstawie opowiadania przeczytanego przez nauczyciela lub obejrzanej krótkiej bajki, dzieci wcielają się w role i wypowiadają się własnymi słowami, zachowując zarys utworu.W klubie dramy uczymy dziecka autoprezentacji, samodzielności myślenia i działania oraz rozwijamy elokwencję językową. Dzieci stają się śmielsze, otwarte na świat, chętne do wystąpień publicznych, a ich wypowiedzi zawierają bogate słownictwo. Dzieci potrafią rozwiązywać konflikty i odnaleźć się w trudnej sytuacji oraz wcześniej dorośleją społecznie.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

Facebook