Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

CLIL

CLIL

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Podstawa programowa po polsku i po angielsku

Nauczanie dwujęzyczne szkoła realizuje według programu opartego na metodzie CLIL - Content and Language Integrated Learning (Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe), rekomendowanej przez Komisję Europejską.

Zgodnie z ideą tej metody treści z podstawy programowej są realizowane w języku polskim i angielskim równocześnie. Otwiera to niezwykłe możliwości szybkiego oraz bezproblemowego opanowania zasobu wiedzy na dany temat w dwóch językach równolegle, bez konieczności tłumaczenia tekstu z języka polskiego na język angielski i odwrotnie. Na takich zajęciach język angielski wykorzystujemy jako narzędzie do przekazywania wiedzy oraz do poznawania i wyrażania otaczającego nas świata. Nauka języka angielskiego nie jest wtedy celem samym w sobie. Powyższa metoda zakłada również uczenie myślenia i rozumowania w drugim języku oraz poznanie kultur brytyjskiej i amerykańskiej.