Menu

logo teddy eddie
Zapisz się!
Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej

Kurs ósmoklasisty

logo teddy eddie logo teddy eddie

Kurs ósmoklasisty

Kurs ósmoklasisty z języka angielskiego jest przeznaczony dla młodzieży z klas VII i VIII szkoły podstawowej przygotowującej się do sprawdzianu ósmoklasisty.

Kurs ma na celu kompleksowe powtórzenie, uzupełnienie, poszerzenie i utrwalenie materiału do egzaminu, zgodnie z podstawą programową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kładziemy nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź ustną i pisemną, poprawność gramatyczną i zasób słownictwa. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz uczą się technik zdawania.

W czasie trwania kursu ósmoklasisty systematycznie sprawdzamy postępy słuchaczy poprzez pisemne testy oraz sprawdziany ustne, a na zakończenie kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min.

Facebook