Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz dziecko!
Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola

Zajęcia dodatkowe

logo teddy eddie

Zajęcia dodatkowe

Zumba

to wesoła, energetyczna zabawa dla dzieci, łącząca elementy tańców latynoamerykańskich oraz dynamicznych ćwiczeń. Zajęcia zumby wpływają korzystnie na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, kształtują sylwetkę, poprawiają kondycję fizyczną, koordynację ruchową i równowagę, ćwiczą pamięć oraz uczą pracy zespołowej. Badania wykazały, że zumba ma korzystny wpływ również na rozwój intelektualny dzieci.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

Rytmika

to zajęcia ruchowo-rytmiczne przy muzyce anglojęzycznej z wykorzystaniem prostych instrumentów muzycznych.

Zajęcia z rytmiki mają nieoceniony wpływ na rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka, ponieważ:

 • rozwijają słuch i wrażliwość muzyczną
 • zwiększają płynność i harmonię ruchów dziecka
 • rozwijają zdolności muzyczne poprzez naturalny, spontaniczny kontakt z muzyką w zabawie
 • kształtują wyczucie rytmu i koordynację ruchową
 • zwiększają wrażliwość artystyczną
 • budzą pozytywne emocje i uczucia

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

Zajęcia logopedyczne

Celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy.

Zajęcia są prowadzone grupowo oraz indywidualnie.

Zajęcia grupowe są prowadzone w formie zabawowej i mają za zadanie:

 • usprawnienie pracy narządów mowy
 • rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną
 • stymulowanie językowych umiejętności
 • zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym
 • nauczenie poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza
 • doskonalenie koordynacji słuchowo- ruchowej
 • wzbogacenie słownictwa i rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym

Podczas zajęć indywidualnych korygujemy i kompensujemy zaburzenia i deficyty w zakresie:

 • zaburzeń mowy
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • wad wymowy

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są ukierunkowane na usprawnianie u dzieci funkcji zaburzonych oraz na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się.Głównym celem zajęć jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności, umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

Zajęcia koncentrują się na:

 • wspieraniu rozwoju ruchowego i sprawności motorycznej
 • doskonaleniu sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • usprawnianiu funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • ćwiczeniach orientacji czasowo – przestrzennej
 • ćwiczeniach funkcji słuchowej
 • ćwiczeniach koncentracji uwagi
 • rozwijaniu i wzbogacaniu słownictwa
 • ćwiczeniach pobudzających do działania
 • wspieraniu rozwoju emocjonalno-uczuciowego

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

Zajęcia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne opiera się na ćwiczeniach, zabawie i relacjach z drugą osobą. Cechą charakterystyczną tej metody jest wszechstronne rozwijanie dziecka poprzez ruch.

Na zajęciach rozwijamy u naszych dzieci:

 • poczucie bezpieczeństwa, zaufania do siebie i partnera
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • świadomość własnego ciała
 • orientację w czasie i przestrzeni
 • pewność siebie w poruszaniu się w przestrzeni
 • kształtowanie obrazu samego siebie
 • rozumienie emocji i opanowanie ich
 • doskonalenie płynności ruchów
 • sprawność ruchową
 • własną inwencje i inicjatywę
 • koncentrację uwagi i sposób komunikowania się
 • spontaniczność ruchu i zachowań
 • umiejętność rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji

Dzięki urozmaiconym i często śmiesznym ćwiczeniom ruchowym dzieci z wielką chęcią biorą udział w zajęciach.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

Facebook