Menu

logo teddy eddie
Zapisz się!
Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej

Kurs maturalny

logo teddy eddie logo teddy eddie

Kursy maturalne

Kurs maturalny z języka angielskiego i niemieckiego jest przeznaczony dla osób przygotowujących się do matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Zajęcia odbywają się od października do kwietnia i obejmują 50 lekcji 75-min. Są prowadzone przez nauczycieli licealnych - egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Celem zajęć jest gruntowne powtórzenie i przećwiczenie zagadnień gramatycznych oraz utrwalenie słownictwa obowiązującego w szkole średniej. Kładziemy nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, pisania, rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz uczą się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia i uzupełnienia wiedzy przed egzaminem w atmosferze pełnej mobilizacji.

W czasie trwania kursu maturalnego systematycznie sprawdzamy postępy słuchaczy poprzez pisemne testy oraz sprawdziany ustne, a w marcu przeprowadzamy bezpłatny próbny egzamin maturalny. Na zakończenie kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Facebook