Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

Kompetencje językowe

Kompetencje językowe

Rozwijanie kompetencji językowych, czyli nauka języka

Oprócz „zanurzenia” w języku angielskim rozwijamy kompetencje językowe, organizując codziennie lekcje angielskiego, podczas których uczniowie bardziej świadomie nabywają język i systematyzują poznane słownictwo i wyrażenia. Na lekcjach materiał językowy jest realizowany w blokach tematycznych. Nauczyciele stosują regularne powtórki, dzięki którym słownictwo i struktury językowe z danego zakresu są porządnie utrwalone.

Rozwijamy wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem i pisanie. Uczymy mówienia całymi zdaniami, zadawania pytań i udzielania pełnych odpowiedzi.

Pracujemy w atmosferze radości i nowatorskich metod pracy. Nasi nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, stale wzbogacając swój warsztat metodyczny.