Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz dziecko!
Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola

Dydaktyka i wychowanie

logo teddy eddie

Dydaktyka i wychowanie

W codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy metody dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci, które aktywizują i motywują oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

 • Metody oglądowe: pokaz i obserwacja, dzieła plastyczne, przedstawienie teatralne, koncerty muzyczne
 • Metody czynne: samodzielne doświadczenia, zadania stawiane dzieciom przez nauczyciela, ćwiczenia utrwalające pojęcia i umiejętności
 • Metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki itp.
 • Metody aktywizujące: burza mózgów, mapa pojęciowa, projekt, drama, gry dydaktyczne

Codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą wzbogacamy o następujące nowatorskie metody nauczania:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  Metoda nawiązuje do najbardziej pierwotnego sposobu porozumiewania się, jakim jest „język ciała”. Jest to program nastawiony na rozwijanie przez ruch:
  • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego
  • świadomości przestrzeni i działania w niej
  • dzielenia przestrzeni z innymi osobami
  • nawiązywania bliskiego kontaktu.
 • Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej w nauce matematyki
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
  Jest to metoda słuchowo-wzrokowo-ruchowa, której celem jest jednoczesne usprawnianie analizatorów słuchowego, wzrokowego i kinetyczno-ruchowego oraz lateralizacji.
  Metoda kształci zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi oraz koordynację ruchową obu części ciała. Zespołowa forma prowadzenia zajęć ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych i współdziałania.
 • Metoda Paula Dennisona (kinezjologia edukacyjna)
  Gimnastyka mózgu to program rozwoju ruchowego ukierunkowany na łatwe uczenie się dzieci i na stymulowanie ich rozwoju. To także program aktywacji układu i uwalniania od stresu. Ćwiczenia zaproponowane przez autora usprawniają ciało, aktywują system nerwowy, rozładowują napięcie wywołane stresem i "dodają energii".
 • Metoda Carla Orffa
  Głównym elementem metody jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych. Metoda wspiera twórczą samodzielność dzieci i poszukiwanie różnych rozwiązań. Taka aktywność prowadzi do intensywnego rozbudzania wyobraźni i wrażliwości muzycznej.
 • Pedagogika zabawy
  Prezentuje szeroki wybór metod, które umożliwiają świadomą, kreatywną oraz pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę. Metody te likwidują lęk, obawę i strach, napięcie mięśni oraz napięcie psychiczne, angażują w działanie całą osobę, wszystkie jej zmysły, wyzwalają twórczą aktywność, uczą współpracy z innymi.
 • Drama
  Polega na nauczaniu przez działanie. Metoda ta angażuje nie tylko zdolności intelektualne dziecka, ale także umożliwia wykorzystanie wszystkich zmysłów i strefy uczuciowej. Drama jest więc nauczaniem poprzez działanie włączające emocje i wyobraźnię.
 • Arteterapia
  Założeniem tej metody jest proces twórczy służący autoekspresji pomocnej w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, kierowaniu własnym zachowaniem, redukowaniu stresu, podnoszeniu samooceny i samoświadomości. W jej skład wchodzą m.inn.: terapia przy pomocy muzyki, tańca oraz teatru.

Facebook