Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

Nasza misja

Nasza misja

Jesteśmy po to, aby w atmosferze entuzjazmu i odpowiedzialności wskazać uczniom drogę do poznania siebie i spełnienia swoich marzeń. Naszą misją jest wychowanie uczniów na mądrych, dobrych i otwartych na wyzwania młodych ludzi, którzy odkryją w sobie radość tworzenia, wiarę w to, że nie ma trudności nie do przezwyciężenia i odważnie zdobędą swój własny szczyt. Naszych uczniów kształcimy dwujęzycznie. Otaczamy ich językiem polskim i angielskim przez cały dzień. Uczymy chłonąć drugi język i reagować na niego wszystkimi zmysłami tak, jak odbywa się nauka języka ojczystego w domu. Język angielski w naszej szkole nie jest wyłącznie celem samym w sobie, lecz narzędziem do wyrażania siebie oraz poznawania świata.

Nasz absolwent

 • - posiada wiedzę i przygotowanie do dalszego kształcenia
 • - myśli w dwóch współistniejących systemach językowych
 • - komunikuje się płynnie w języku angielskim w mowie i piśmie
 • - potrafi myśleć krytycznie
 • - jest kreatywny, samodzielny, niezależny i otwarty na nowości
 • - nabiera wiary w swoje umiejętności i wie czego chce
 • - posiada poczucie sprawczości
 • - jest współpracujący i empatyczny
 • - potrafi efektywnie komunikować się z innymi, konstruktywnie rozwiązywać konflikty i wspólnie wypracowywać rozwiązania
 • - traktuje innych z szacunkiem
 • - zna zasady dobrego wychowania i zachowuje się taktownie
 • - poznaje historię i kulturę własnego narodu
 • - szanuje wartości, w których został wychowany
 • - jest otwarty na poznawanie różnorodności światopoglądów
 • - staje się odpowiedzialnym obywatelem naszego kraju i świata