Menu

logo teddy eddie
Zapisz się!
Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej

Speaking juniors

logo teddy eddie logo teddy eddie

Speaking juniors

Jest to aktywny angielski dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, będący połączeniem dwóch metod: tradycyjnej metody komunikatywnej i metody bezpośredniej.

Kurs skutecznie rozwija wszystkie sprawności językowe – mówienie, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie krótkich i dłuższych form.

Szczególny nacisk jest położony na mówienie. Dzieci uczą się mówić po angielsku metodą bezpośrednią, odpowiadając na pytania lektora. Dzięki regularnym powtórkom doskonale utrwalają poznane słownictwo i struktury językowe. Potrafią je zastosować, budując pełne zdania. Dzieci ćwiczą intensywne mówienie również metodą komunikatywną poprzez tworzenie dialogów, wypowiadanie się na określony temat, streszczanie przeczytanych lub usłyszanych tekstów.

Zajęcia często przyjmują formę pracy w parach lub grupach, wymagającej negocjacji i kooperacji. Dzieci wykonują zadania wymagające płynności mówienia, odgrywają role, ćwicząc i rozwijając funkcje językowe.

Ważnym elementem lekcji są ćwiczenia leksykalno-gramatyczne bazujące na szkolnych wymogach programowych. Dzieci powtarzają i utrwalają słownictwo i gramatykę z lekcji szkolnych, zwiększając swoje szanse na lepszą ocenę z języka angielskiego w szkole.

Dzieci uczą się praktycznego języka angielskiego z życia codziennego np. w restauracji, w sklepie, na lotnisku, u lekarza. Jednocześnie zyskują wiedzę z wielu dziedzin w postaci ciekawostek o wszechświecie, o słynnych osobistościach, o wspieraniu zdrowego stylu życia oraz ze świata zwierząt.

Lekcję urozmaicają zabawy językowe i ćwiczenia z tablicą interaktywną, dostosowane do poziomu i potrzeb słuchaczy oraz różnorodne pomoce dydaktyczne.

Kurs Speaking Juniors przygotowuje do egzaminów językowych już od I klasy!

Zajęcia Speaking Juniors odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 min. dla dzieci w wieku 8-9 lat oraz 2 razy w tygodniu po 60 min. dla dzieci w wieku 10-12 lat.

Facebook