Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz dziecko!
Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola

Organizacja pracy

logo teddy eddie

Organizacja pracy

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.00 od poniedziałku do piątku, przez cały rok szkolny oraz w okresie wakacyjnym z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat.

Maksymalna liczba dzieci w grupie to 12 osób.

Grupa obejmuje dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek. Posiłki są dostarczane przez firmę kateringową. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub opiekunem prawnym.

Facebook