Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz dziecko!
Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola

Nasza misja

logo teddy eddie

Nasza misja

Naszym celem nadrzędnym jest wychowanie dziecka w dwujęzyczności z językiem angielskim. W realizacji tego celu decydujące znaczenie ma wczesne rozpoczęcie przygody z językiem. Im wcześniej to nastąpi, tym większa szansa, że dziecko opanuje język angielski tak, jak ojczysty.


Cel realizujemy między innymi przez zastosowanie metody immersji językowej (immerse - ang. zanurzenie). Oznacza to, że w naszym przedszkolu nauka angielskiego odbywa się w kompletnym zanurzeniu w języku we wszystkich sytuacjach dnia codziennego. Dzieci są otoczone angielskim przez cały dzień. Uczymy je chłonąć język i reagować na niego wszystkimi zmysłami. Podobnie odbywa się nauka języka ojczystego w domu.

Opanowanie języka angielskiego przez dzieci w stopniu komunikatywnym nie jest naszym wyłącznym celem. Dążymy również do tego, aby język angielski stał się narzędziem do poznawania i wyrażania przez dzieci otaczającego je świata.

Treści programowe z wielu dziedzin przekazujemy dzieciom w dwóch językach polskim i angielskim równocześnie. Dla dzieci jest bez znaczenia, w którym języku następuje przekaz informacji. One nie są świadome tego, że komunikujemy się w języku drugim.

Posługiwanie się dwoma językami niesie ze sobą dodatkowe korzyści. Usprawnia u dzieci zdolności poznawcze oraz ćwiczy uwagę, pamięć i sprawność myślenia. W tych elementach dzieci dwujęzyczne wykazują przewagę nad dziećmi jednojęzycznymi.

Wychowanie w dwujęzyczności z językiem angielskim idzie w parze z wielointeligentną edukacją naszych podopiecznych. W odróżnieniu od tradycyjnych metod nauczania przedszkolnego, proces edukacji opieramy o wszystkie typy inteligencji. Na podstawie obserwacji i diagnozy rozpoznajemy i rozwijamy inteligencje będące mocną stroną dziecka, jak również wspieramy lub korygujemy te inteligencje, które są słabiej rozwinięte. Jesteśmy otwarci na każde dziecko, zgadzając się ze stwierdzeniem Thomasa Armstronga: "Każde dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób".

W naszym przedszkolu edukacja i wychowanie odbywają się w kameralnych grupach od 10 do 14 osób, co pozytywnie wpływa na osiągnięcie postawionych celów.

Facebook