Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz dziecko!
Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola

Nasz angielski

logo teddy eddie

Nasz angielski

Nauka języka angielskiego w naszym przedszkolu przebiega trzytorowo:

 • Immersja językowa ("zanurzenie" w języku)
 • Nasze przedszkolaki są „zanurzone” w języku angielskim. Nauczyciel anglista mówi do dzieci po angielsku we wszystkich sytuacjach dnia codziennego, tak więc nauka odbywa się w sposób naturalny, podobnie, jak nauka języka ojczystego. Dziecko otoczone językiem angielskim uczy się nie tylko pojedynczych słów, ale także całych konstrukcji leksykalno-gramatycznych. Najważniejsze jest stworzenie odpowiedniego kontekstu sytuacyjnego, który jest dla dziecka jasny i przejrzysty. Wtedy nowe słowa nie stanowią żadnej trudności i są natychmiast rozszyfrowywane. Codzienne sytuacje z życia przedszkola, np. mycie rąk, jedzenie, ubieranie i rozbieranie się, wychodzenie na dwór, czy sprzątanie zabawek, są dla dzieci w pełni zrozumiałe. Dowodzą tego szybkie reakcje na komendy wydawane przez nauczyciela.

  Na pierwszym etapie „zanurzenia” w języku nasze przedszkolaki rozumieją polecenia nauczyciela i reagują na język, wykonując odpowiednie czynności. Na drugim etapie immersji językowej dzieci odpowiadają spontanicznie na pytania zadane przez nauczyciela anglistę, przede wszystkim w języku polskim, wplatając niejednokrotnie pojedyncze słowa lub zwroty w języku angielskim. Na kolejnym etapie nasze dzieci potrafią w prosty sposób wyrażać się po angielsku. Oczywiście popełniają przy tym jeszcze błędy, ale ich język jest bardzo kreatywny, a wymowa prawie bez akcentu. Najważniejsze jest to, że dzieci nie czują obawy przed popełnianiem błędów i używają języka angielskiego w sposób nieskrępowany.

 • Rozwijanie kompetencji językowych
 • Oprócz „zanurzenia” w języku angielskim rozwijamy u naszych przedszkolaków kompetencje językowe, organizując codziennie po dwie lekcje angielskiego, podczas których dzieci bardziej świadomie nabywają język i systematyzują poznane słownictwo i wyrażenia. Na lekcjach materiał językowy jest realizowany w blokach tematycznych. Nauczyciele stosują regularne powtórki, dzięki którym słownictwo i struktury językowe z danego zakresu są porządnie utrwalone. Nasze dzieci uczą się głównie mówienia i słuchania ze zrozumieniem. Mówienie – to nie pojedyncze wyrazy i odpowiedzi – yes lub no. Uczymy mówienia całymi zdaniami, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, czyli po prostu komunikacji w języku angielskim.

  W efekcie z biernego „rejestratora” obcej mowy dziecko kończące nasze przedszkole staje się produktywnym użytkownikiem tego języka.

  W naszym przedszkolu lekcje angielskiego odbywają się w atmosferze zabawy, śpiewu, radości i nowatorskich metod pracy. Nasi lektorzy regularnie uczestniczą w szkoleniach i konferencjach na terenie Polski, stale wzbogacając swój warsztat metodyczny.

  Naszym mottem przewodnim w nauczaniu języka angielskiego jest myśl Benjamina Franklina:

  "Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn”.

  Zgodnie z tą myślą nasze dzieci poznają angielski poprzez działanie i doświadczenie, są zaangażowane podczas lekcji i non stop aktywne. Dzięki aktywnej formie nauki, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, co przekłada się na wymierne efekty.

 • Podstawa programowa również po angielsku CLIL (Content and Language Integrated Learning)
 • Zgodnie z ideą dwujęzyczności, treści z podstawy programowej są realizowane w naszym przedszkolu również w języku angielskim. Na takich zajęciach język nie jest bezpośrednio obiektem nauki, jak w przypadku lekcji rozwijających kompetencje językowe. Na zajęciach z podstawy programowej prowadzonych przez nauczyciela anglistę język angielski służy jako narzędzie do przekazywania wiedzy oraz do poznawania i wyrażania otaczającego nas świata.Takie podejście opiera się na metodzie Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo -Językowego (CLIL - Content and Language Integrated Learning), która jest rekomendowana przez Komisję Europejską. Powyższa metoda, oprócz treści wychowania przedszkolnego nauczanych po angielsku i komunikacji w języku angielskim, zakłada ponadto uczenie myślenia i rozumowania w języku obcym oraz poznanie kultury brytyjskiej i amerykańskiej.

Facebook