Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

O szkole

O szkole

Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let's Talk o uprawnieniach szkoły publicznej powstała z pasji jej założycieli do nauki języków obcych oraz z potrzeby kontynuowania edukacji rozpoczętej w Przedszkolu Językowym Let’s Talk. Oczywistym działaniem było więc stworzenie miejsca, w którym mali absolwenci zyskają możliwość rozwoju na najwyższym poziomie w szkole podstawowej w klasach I - VIII oraz istniejącym przy niej oddziale zerowym.

Nasze drzwi otwieramy dla wszystkich, którzy pragną skutecznie rozwijać swoje talenty i osiągnąć sukces na miarę własnych możliwości.

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. W nauczaniu opieramy się na rzetelnym przekazywaniu wiedzy, zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednocześnie daleko wykraczamy poza zapisy zawarte w podstawie programowej. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu projektach fakultatywnych, indywidualnych programach autorskich, rozszerzonych zajęciach z języka angielskiego, zajęciach z języka niemieckiego i hiszpańskiego. Unikalną wartością dodaną, którą otrzymują tylko nasi uczniowie, jest dwujęzyczne nauczanie podstawy programowej w języku polskim i angielskim. Oznacza to, że treści programowe z wielu dziedzin przekazujemy uczniom w obu językach równocześnie.

Naszych uczniów wychowujemy na ambitnych, niezależnych w myśleniu i samodzielnych młodych ludzi, których postawy kształtują wartości uniwersalne, takie jak sprawiedliwość, tolerancja, empatia i szacunek.

Uczymy się w niewielkich grupach do 15 osób. Dzięki temu każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał i jest traktowane indywidualnie. Zapewniamy optymalne warunki do rozwoju fizycznego. Dzieci uczestniczą w zumbie, rytmice, zajęciach gimnastycznych i sportowych.

Obecnie szkoła mieści się w budynku Lets' Talk School w Augustowie przy ul. 3 Maja 17. Od września 2017 roku w szkole działa oddział zerowy, który we wrześniu 2018 roku stanie się pierwszą klasą, a jego miejsce zajmie kolejny oddział zerowy. Przy ul. 3 Maja 17 szkoła będzie zlokalizowana do czerwca 2020 roku. Następnie zostanie przeniesiona do nowego budynku z pełnym zapleczem w bezpiecznej i przyjaznej uczniom okolicy oraz z wygodnym dojazdem przy ul. Mazurskiej.