Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

O szkole

O szkole

Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let's Talk o uprawnieniach szkoły publicznej powstała z pasji do nauczania języków obcych oraz potrzeby kontynuowania edukacji rozpoczętej w Przedszkolu Językowym Let’s Talk. Niezbędne było stworzenie przestrzeni do rozwoju kompetencji małych absolwentów przedszkola w klasach I - VIII szkoły podstawowej.

Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, którzy pragną skutecznie rozwijać swoje pasje i talenty oraz osiągnąć sukces na miarę własnych możliwości.

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. W nauczaniu opieramy się na rzetelnym przekazywaniu wiedzy zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jednocześnie daleko wykraczamy poza zapisy zawarte w podstawie programowej. Nasi uczniowie uczestniczą w fakultatywnych projektach, indywidualnych programach autorskich, rozszerzonych zajęciach z języka angielskiego i zajęciach z języka niemieckiego. Unikalną wartością dodaną, którą otrzymują tylko nasi uczniowie, jest dwujęzyczne nauczanie podstawy programowej w języku polskim i angielskim. Oznacza to, że treści programowe z wielu dziedzin przekazujemy uczniom w obu językach równocześnie.

Poza zdobywaniem wiedzy i umiejętności językowych rozwijamy u naszych uczniów kompetencje przekrojowe, takie jak kreatywność, współpraca, krytyczne myślenie oraz kształtujemy postawy, między innymi otwartości, ciekawości, aktywności, niezależności i samodzielności.

Naszych uczniów wychowujemy na ambitnych, niezależnych w myśleniu i samodzielnych młodych ludzi, których postawy kształtują wartości uniwersalne, takie jak sprawiedliwość, tolerancja, empatia i szacunek.

Dbamy o to, by proces nauki przebiegał w miłej atmosferze, w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie. W ten sposób udzielamy naszym uczniom wsparcia w budowaniu poczucia sprawczości, własnej wartości i pewności siebie oraz kształtowaniu szacunku do siebie i innych.

Dbamy o rozwój emocjonalno-społeczny naszych podopiecznych. Uczniowie uczą się jak efektywnie komunikować się z innymi, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty, jak otwarcie wyrażać swoje potrzeby i intencje, jak poznawać i rozumieć perspektywę drugiej strony i jak wspólnie wypracowywać rozwiązania.

Nasi uczniowie mają prawo zadawać pytania, popełniać błędy i szukać własnych rozwiązań.

Uczymy się w niewielkich grupach do 18 osób. Codziennie dwie lekcje odbywają się w podgrupach 8-9 osobowych. Dzięki temu każde dziecko może rozwijać swój potencjał i jest traktowane indywidualnie. Zapewniamy optymalne warunki do rozwoju fizycznego. Dzieci uczestniczą w zajęciach gimnastycznych i sportowych w wynajmowanej sali gimnastycznej oraz na terenie przyległym do szkoły.

Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let's Talk działa w Augustowie od 1 września 2017 roku. Obecnie mieści się w dwóch budynkach: przy ul. 3 Maja 17 oraz przy ul. Wojska Polskiego 67.

W lipcu 2022 roku rozpocznie się budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego (ok. 2500 m2) w bezpiecznej i przyjaznej uczniom okolicy przy ul. Kwaśnej w Augustowie. Zakończenie inwestycji jest planowane na wrzesień 2024 roku.

1 września 2022 roku zostanie otwarta Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let's Talk w Suwałkach. Szkoła będzie zlokalizowana w odrestaurowanej stylowej kamienicy przy ul. Sejneńskiej 26.