Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

Świetlica

Świetlica

 1. Godziny pracy świetlicy szkolnej: 7.00 - 8.00 oraz 14.35 - 16.30.
 2. Świetlica działa w oparciu o program nawiązujący do szkolnego programu wychowawczego.
 3. Podczas pobytu w świetlicy sprawowana jest opieka nad dziećmi oraz odbywają się zajęcia świetlicowe.
 4. Zajęcia świetlicowe mają następującą formę:
  1. odrabianie pracy domowej pod okiem nauczyciela
  2. zajęcia kompensacyjne oraz nadrabianie zaległości w przypadku dłuższej nieobecności dziecka w szkole w powodu choroby
  3. doskonalenie umiejętności z zakresu czytania, liczenia i pisania
  4. kluby zainteresowań
  5. czytanie książek
  6. gry planszowe, układanie klocków LEGO i innych
  7. zabawy i interakcje indywidualne
 5. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszenia oraz akceptacja regulaminu świetlicy szkolnej.