Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

Immersja językowa

Immersja językowa

Immersja językowa - "zanurzenie" w języku

Nasi uczniowie są „zanurzeni” w języku angielskim. Uczymy ich chłonąć język i reagować na niego w sposób naturalny wszystkimi zmysłami. Nauczyciel anglista w kontakcie z uczniami używa języka angielskiego we wszystkich sytuacjach dnia codziennego. Podobnie odbywa się nauka języka ojczystego w domu. Uczeń otoczony językiem angielskim uczy się nie tylko pojedynczych słów, ale także całych konstrukcji leksykalno-gramatycznych. Najważniejsze jest stworzenie odpowiedniego kontekstu sytuacyjnego, który jest jasny i przejrzysty. Wtedy nowe słowa nie stanowią żadnej trudności i są natychmiast rozszyfrowywane. Codzienne sytuacje z życia szkoły są dla dzieci w pełni zrozumiałe. Dowodzą tego szybkie reakcje na komendy wydawane przez nauczyciela.

Język angielski jest obecny również na przerwach, podczas posiłków, wyjść do biblioteki miejskiej, do domu kultury i podczas wycieczek klasowych.

Na pierwszym etapie „zanurzenia” w języku nasi uczniowie rozumieją polecenia nauczyciela i reagują na język, wykonując odpowiednie czynności. Na drugim etapie immersji językowej spontanicznie odpowiadają na pytania zadane przez nauczyciela anglistę, przede wszystkim w języku polskim, wplatając niejednokrotnie pojedyncze słowa lub zwroty w języku angielskim. Na kolejnym etapie uczniowie potrafią komunikatywnie wyrażać się po angielsku. Ich język jest kreatywny, a wymowa prawie bez akcentu. Uczniowie nie czują obawy przed popełnianiem błędów i używają języka angielskiego w sposób nieskrępowany.