Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz dziecko!
Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola

Wczesna dwujęzyczność

logo teddy eddie

Wczesna dwujęzyczność

"Wczesna nauka języka nie ma nic wspólnego z talentem i nie wymaga żadnego daru. Należy do umiejętności właściwych każdemu człowiekowi, podobnie jak chodzenie czy patrzenie." [Barbara Zurer Pearson]

Mali geniusze / Niezwykły potencjał małego umysłu

Według badań wiek od 0 do ok. 6 lat jest okresem szczególnej wrażliwości językowej w życiu dziecka. Maluchy otoczone drugim językiem wykorzystują swoje wrodzone zdolności uczenia się języka i są w stanie opanować drugi język, tak jak swój język ojczysty. Jest jeden warunek. Powinny mieć z nim stały kontakt. Obecność drugiego języka dzieci traktują niezwykle naturalnie, ponieważ nie staje się on odrębną sferą, tylko częścią ich rzeczywistości.

Można stwierdzić, że małe dzieci to mali geniusze, którzy potrafią w sposób naturalny opanować kilka kodów językowych równocześnie. Ta zdolność maleje wraz z wiekiem. Zatem, im wcześniej zaproponujemy dziecku drugi język jako narzędzie komunikacji, tym większa jest szansa, że będzie ono w stanie przyswoić go i używać na poziomie podobnym jak swój język ojczysty.

Naturalne predyspozycje fizjologiczne

Wrodzona zdolność do absorbowania drugiego języka przez małe dzieci w dużej mierze wynika z ich elastycznego aparatu mowy, który nie jest jeszcze „sztywno” powiązany z dźwiękami języka ojczystego. Dzięki temu maluchy z łatwością przyswajają akcent, prawidłową wymowę i intonację drugiego języka. To z kolei pozytywnie wpływa na rozumienie ze słuchu. Małe dzieci bardzo szybko przyzwyczajają się do dźwięków języka i bez żadnego trudu rozumieją nauczyciela mówiącego w języku obcym. Szereg badań naukowych potwierdza, iż po ukończeniu szóstego roku życia aparat mowy traci swą elastyczność i staje się mniej chłonny. Jeśli więc do tego czasu rodzice nie zdecydują się wysłać dziecka na lekcje drugiego języka, nie będzie ono w stanie w przyszłości wyzbyć się akcentu mowy rodzimej. (Johnson i Newport, Cognitive Psychology, 1989).

Nieocenione zalety wczesnej dwujęzyczności

Według badań naukowych wczesna nauka języków obcych ma pozytywny wpływ na rozwój procesów poznawczych dziecka, wspomaga rozwój inteligencji i strategii uczenia się oraz ćwiczy pamięć

Naukowcy dowodzą, że wczesna dwujęzyczność:

  • wpływa pozytywnie na myślenie twórcze, ponieważ osoby dwujęzyczne posiadają dwa systemy językowe, czyli przynajmniej dwie nazwy na określenie każdej rzeczy
  • poprawia skupienie i kontrolę uwagi
  • umożliwia dzieciom dwujęzycznym przewagę nad jednojęzycznymi rówieśnikami pod względem osiągnięć szkolnych, np. w zakresie matematyki oraz pisania
  • otwiera dzieci na komunikację z rówieśnikami
  • skutecznie motywuje do dalszej nauki szkolnej i gwarantuje lepsze wyniki w przyszłości, ponieważ małe dzieci chłoną język bez specjalnego wysiłku umysłowego i bawią się językiem, traktując naukę jako zabawę i przyjemne doświadczenie
  • umożliwia efektywnie przyswajać drugi język, ponieważ małe dzieci bez skrępowania używają nowego słownictwa i nie są onieśmielone, jeśli popełnią błąd lub czegoś nie rozumieją. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ucząc się języka ojczystego, dzieci też są przyzwyczajone do odkrywania nowych i nieznanych słów. Nam dorosłym zawsze sprawia to wiele radości
  • opóźnia wystąpienie chorób, np. Alzheimera
  • kształtuje ciekawość świata, świadomość kulturową oraz poszerza horyzonty

Facebook