Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

Autoprezentacja i drama

Autoprezentacja i drama

Autoprezentacja i drama to wprowadzenie w świat twórczej inscenizacji. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym lubi wyrażać siebie w różnych formach ekspresji: ruchu, geście, rysunku, śpiewie, ale przede wszystkim lubi mówić. To dlatego drama stwarza doskonałą okazję do twórczego używania języka mówionego.  Zadania, które stawiamy przed uczniami mają charakter otwarty, aby mogły inspirować ich twórczą aktywność. Zadania-role dostosowane są do indywidualnych możliwości ucznia i jego temperamentu. Uczeń może również spróbować swoich sił w rolach, do których nie ma odpowiednich predyspozycji. Uczniowie wcielają się w nowe, nieznane dla siebie sytuacje, eksperymentują z nowymi pomysłami, wartościami, rolami i językiem akcji w konkretnej sytuacji, w której mogliby się znaleźć w sposób naturalny. 

W ramach programu realizujemy następujące ćwiczenia:

  • - ćwiczenia stymulujące rozwój słownictwa i wypowiedzi – uczniowie opisują obrazki, kończą historyjkę obrazkową, zmieniają zakończenie opowiadania, mówią o sobie, swojej rodzinie, wyrażają swoje zdanie na różne tematy i argumentują swoje wypowiedzi
  • - scenki i sytuacje improwizowane – uczniowie odtwarzają sytuacje zarysowane przez nauczyciela i próbują rozwiązać ewentualny konflikt
  • - inscenizacje improwizowane (bez konkretnego scenariusza) - na podstawie opowiadania przeczytanego przez nauczyciela lub obejrzanego krótkiego filmu uczniowie wcielają się w role i wypowiadają się własnymi słowami, zachowując zarys utworu.

Uczymy autoprezentacji, samodzielnego myślenia i działania oraz rozwijamy elokwencję językową. Uczniowie stają się śmielsi, otwarci na świat, chętni do wystąpień publicznych, a ich wypowiedzi zawierają bogate słownictwo. Uczniowie potrafią rozwiązywać konflikty i odnaleźć się w trudnej sytuacji. Wcześniej dorośleją społecznie.