Menu

logo teddy eddie
Zapisz się!
Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej

Aktiv Deutsch für Jugendliche

logo teddy eddie logo teddy eddie

Aktiv Deutsch für Jugendliche

Poziom niższy średni (poziom A2)

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, która ma za sobą około 240 godzin lekcyjnych nauki języka niemieckiego. Celem kursu jest nauka mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu i pisania w języku niemieckim na poziomie niższym średnim.

Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi:

 • zrozumieć wyrażenia i słowa dotyczące podstawowych informacji, rodziny, zakupów, miejsca zamieszkania,
 • zrozumieć główny sens zawarty w krótkich komunikatach i ogłoszeniach,
 • znaleźć konkretne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy,
 • brać udział w typowej rozmowie, wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy,
 • opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia,
 • lnapisać krótkie i proste teksty lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb lub prosty list prywatny.

Po ukończeniu kursu niższego średniego z wynikiem pozytywnym, młodzież może kontynuować naukę na kursie średnio zaawansowanym/ZD (poziom B1).

Poziom średnio zaawansowany/ZD (poziom B1)

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, która ma za sobą około 360 godzin lekcyjnych nauki języka niemieckiego. Celem kursu jest nauka mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu i pisania w języku niemieckim na poziomie średnio zawansowanym.

Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi:

 • zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, typowej wypowiedzi dotyczącej domu, szkoły, czasu wolnego itd.,
 • zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach bieżących, kiedy informacje te podawane są stosunkowo wolno i wyraźnie,,
 • rozumieć teksty dotyczące życia codziennego,
 • rozmawiać na znane tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego,
 • uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany,
 • relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji, książek czy filmów,
 • pisać proste opowiadania na znane tematy oraz prywatne listy opisujące przeżycia i wrażenia.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min.

Facebook