Menu

logo teddy eddie
Zapisz się!
Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej

Direktes Deutsch

logo teddy eddie logo teddy eddie

Direktes Deutsch

Podstawą kursu jest intensywna praca na zajęciach prowadzonych w przeważającej mierze w formie ustnej. Wprowadzany materiał jest ćwiczony w postaci pytań i odpowiedzi. Powtarzanie w szybkim tempie całych struktur językowych wywołuje efekt ich automatycznego przyswajania. Uczniowie formułują krótkie samodzielne wypowiedzi podsumowujące zrealizowany fragment materiału.

Taka forma zajęć pozwala na przyswojenie słownictwa, właściwej wymowy oraz praktyczne opanowanie podstawowych struktur gramatycznych. To pozwala na swobodne wypowiadanie się w języku niemieckim. Zajęcia uzupełnia czytanie i pisanie ze słuchu tekstów wcześniej zrealizowanych ustnie. Dodatkowo uczestnicy kursu wykonują tradycyjne ćwiczenia słownikowe i gramatyczne, pozwalające na utrwalenie materiału.

Gramatyka języka niemieckiego jest przedstawiana w jasny i przystępny sposób. Praktyczne i nowoczesne słownictwo zostało podzielone tematycznie, co ułatwia jego zapamiętanie i praktyczne wykorzystanie. Już od pierwszych lekcji są widoczne efekty nauki - możliwość prowadzenia rozmowy w języku niemieckim w sytuacjach często spotykanych w środowisku niemieckojęzycznym.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 75 min.

Facebook