Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

Bilingual classes

Bilingual classes

Nieocenione zalety dwujęzyczności

Według badań naukowych wczesna nauka języków obcych ma pozytywny wpływ na rozwój procesów poznawczych dziecka, wspomaga rozwój inteligencji i strategii uczenia się oraz ćwiczy pamięć. Naukowcy dowodzą, że wczesna dwujęzyczność:

  • wpływa pozytywnie na myślenie twórcze, ponieważ osoby dwujęzyczne posiadają dwa systemy językowe, czyli przynajmniej dwie nazwy na określenie każdej rzeczy
  • poprawia skupienie i kontrolę uwagi
  • umożliwia dzieciom dwujęzycznym przewagę nad jednojęzycznymi rówieśnikami pod względem osiągnięć szkolnych, np. w zakresie matematyki oraz pisania
  • otwiera dzieci na komunikację z rówieśnikami
  • skutecznie motywuje do dalszej nauki szkolnej i gwarantuje lepsze wyniki w przyszłości, ponieważ dzieci chłoną język bez specjalnego wysiłku umysłowego i bawią się językiem, traktując naukę jako zabawę i przyjemne doświadczenie
  • umożliwia efektywnie przyswajać drugi język, ponieważ dzieci bez skrępowania używają nowego słownictwa i nie są onieśmielone, jeśli popełnią błąd lub czegoś nie rozumieją
  • opóźnia wystąpienie chorób, np. Alzheimera
  • kształtuje ciekawość świata, świadomość kulturową oraz poszerza horyzonty

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Podstawa programowa po polsku i po angielsku

Nauczanie dwujęzyczne szkoła realizuje według programu opartego na metodzie CLIL - Content and Language Integrated Learning (Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe), rekomendowanej przez Komisję Europejską.

Zgodnie z ideą tej metody treści z podstawy programowej są realizowane w języku polskim i angielskim równocześnie. Otwiera to niezwykłe możliwości szybkiego oraz bezproblemowego opanowania zasobu wiedzy na dany temat w dwóch językach równolegle, bez konieczności tłumaczenia tekstu z języka polskiego na język angielski i odwrotnie. Na takich zajęciach język angielski wykorzystujemy jako narzędzie do przekazywania wiedzy oraz do poznawania i wyrażania otaczającego nas świata. Nauka języka angielskiego nie jest wtedy celem samym w sobie. Powyższa metoda zakłada również uczenie myślenia i rozumowania w drugim języku oraz poznanie kultur brytyjskiej i amerykańskiej.