Menu

logo teddy eddie
Zapisz się!
Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej

Kursy dofinansowane

logo teddy eddie logo teddy eddie

Kursy dofinansowane

Let's Talk School posiada certyfikat jakości w postaci akredytacji Podlaskiego Kuratora Oświaty. Dzięki temu jest jedną z nielicznych w województwie podlaskim oraz jedyną w Augustowie placówką szkoleniową zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych, której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, i uprawnioną do realizowania kursów językowych w projektach umożliwiających uzyskanie dofinansowania:

Projekt 1: BON NA SZKOLENIE Angielski z dofinansowaniem 90% Augustów - Suwałki - Sejny

Projekt jest realizowany w ramach programu "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" w ramach działania 3.2 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest adresowany do mieszkańców miast Suwałki, Augustów, Sejny oraz powiatów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego od 18 roku życia.
Priorytetowo są traktowane osoby:

 • o niskich kwalifikacjach
 • powyżej 50 roku życia
 • z terenów wiejskich
Osoby nie spełniające wymienionych kryteriów również mogą skutecznie ubiegać się o dofinansowanie.

Dofinansowanie wynosi 90% kosztu kursu językowego.
Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym.
Nabór trwa ciągle.

Jak wziąć udział w projekcie?
Zarejestruj się na stronie www.bonnaszkolenie.pl
Informacji udzieli właściwe biuro projektu lub Ośrodek Edukacyjny Let's Talk, Agnieszka Kunicka tel. 693 424 585

Sprawdź naszą ofertę w Bazie Usług Rozwojowych tutaj.

Projekt 2: PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH Angielski z dofinansowaniem od 50% do 80% Augustów - Suwałki - Sejny

Projekt Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych w Województwie Podlaskim jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja Projektu odbywa się na terenie województwa podlaskiego do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt jest adresowany do pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie na poziomie 80% kosztu kursu językowego uzyskują:

 • pracownicy 50+,
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 • pracownicy przedsiębiorstw sektora inteligentnych specjalizacji określonych w "Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+"

Dofinansowanie na poziomie 50% uzyskują pozostali pracownicy i pracodawcy.

Nabór odbywa się co 3 miesiące. Najbliższy nabór rozpocznie się na przełomie sierpnia i września 2018.

Informacji o rozpoczęciu naboru udzieli Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku tel. 85 74 97 221 (Biuro Projektu) lub Ośrodek Edukacyjny Let's Talk, Agnieszka Kunicka tel. 693 424 585

Jak wziąć udział w projekcie?

 1. Zarejestrować konto użytkownika w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ poprzez kliknięcie w Zaloguj.
  Może to zrobić przedsiębiorca lub jego pracownik, wpisując swoje dane.
 2. Utworzyć konto użytkownika instytucjonalnego. Tu należy podać dane firmy.
 3. Zawrzeć umowę wsparcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku tel. 85 74 97 221 (Biuro Projektu) po otrzymaniu numeru ID wsparcia.

Facebook