Menu

logo teddy eddie
Zapisz się!
Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej

Angielski przez działanie

logo teddy eddie logo teddy eddie

Angielski przez działanie

"Tell me and I will forget
Show me and I will remember
Involve me and I will understand"

Jest to kurs oparty na niekonwencjonalnym programie nauczania, w którym nauka języka angielskiego odbywa się w tzw. „pełnym zanurzeniu”, czyli w przyjaznym, bezstresowym i inspirującym środowisku anglojęzycznym, przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów.

Podstawą programu jest aktywizowanie słuchaczy do twórczych działań i kreatywności, a wszystko w języku angielskim. Słuchacze osiągają najlepsze efekty językowe ucząc się przez jakieś działanie, które sprawia im satysfakcję. W naszym programie nauczyciel stwarza słuchaczom warunki do samodzielnego uczenia się, do bycia odkrywcą i eksperymentatorem.

Wprowadzanie atrakcyjnych środków dydaktycznych działających na wzrok, powoduje wzrost zapamiętywania informacji do 20%. A stworzenie słuchaczom możliwości dyskusji i rozmowy zwiększa ilość zapamiętanej informacji do 40%.

Natomiast umożliwienie słuchaczom uczenia się poprzez działanie, powoduje, że zapamiętują 90% tego, co robią, gdyż w czasie wykonywania czynności angażują całych siebie: umysł, wole, emocje i zmysły.

Lekcje na bazie programuAngielski przez działanie to lekcje inne niż w szkole, lekcje bez nudnych podręczników, bez stresu i przymusu, z dużą dawką językowej rozrywki oraz tematyką bliską nastolatkom. Zajęcia mają atrakcyjną formę, bazującą na technikach i metodach aktywizujących, np. projektach, dramie, improwizowaniu. Młodzi słuchacze mają również kontakt z żywym angielskim poprzez e-spotkania na Skype z brytyjską młodzieżą.

Stosowanie metod aktywizujących na naszych zajęciach przynosi wiele rezultatów. Każda z metod rozwija aktywność twórczą słuchacza, jego kreatywność, otwartość, ciekawość świata. Słuchacz uczy się planować swój proces uczenia się, organizuje własną pracę, analizuje swe możliwości, wyciąga konstruktywne wnioski, samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji i przetwarza je we własny sposób. Słuchacz stara się skutecznie komunikować w zespole oraz efektywnie współdziałać w grupowej pracy.

Stosowanie aktywnych metod na naszych zajęciach zmienia postawę słuchacza z pasywnej na twórczą oraz przynosi nieprzewidywalne efekty językowe.

Zajęcia Angielski przez działanieodbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min.

Facebook