Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

Nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane to pierwszy etap edukacji szkolnej realizowany w I, II i III klasie szkoły podstawowej. Jest zwany również edukacją wczesnoszkolną.

Nauczanie zintegrowane polega na połączeniu celów dydaktycznych i wychowawczych w jedną całość. Nie wyodrębniania się tu przedmiotów i nie stosuje się tradycyjnego systemu oceniania.

Przestrzegamy zasady, zgodnie z którą codziennie na zajęciach pojawiają się treści związane z nauczaniem języka ojczystego, matematyki, wiedzy o środowisku, a także elementy wychowania plastycznego, technicznego, muzycznego i zajęcia ruchowe.

W klasach I - III uwzględniamy specyfikę aktywności umysłowej małych uczniów, którzy po 20-25 minutach zajęć wykazują oznaki zmęczenia i trudniej im się koncentrować. Nauczyciel zmienia wtedy technikę prowadzenia zajęć lub na podstawie obserwacji uczniów wprowadza przerwę. W nauczaniu zintegrowanym nie ma ustalonych dzwonków. Nauczyciel przebywa stale z dziećmi, organizując im czas również podczas przerw.

Zamiast ocen 1-6 stosujemy łagodne formy oceniania, np. naklejki z obrazkami i komentarzem, motywujące "bilety" oraz uśmiechnięte, zachmurzone lub smutne słoneczka. Końcowa ocena zachowania i osiągnięć jest wyrażana opisowo.

Metody pracy z uczniem

Do pracy z uczniem dobieramy metody nauczania w taki sposób, by odniosły zamierzony skutek i przyniosły wymierne efekty.

Pracujemy w oparciu o klasyfikację metod opracowaną przez A. Rejniak:

 1. Metody podające: objaśnienie, opowiadanie, opis
 2. Metody poszukujące: rozmowa, pogadanka, inscenizacja, praca z książką i tekstem, ilustracja, gra dydaktyczna, burza mózgów, dyskusja, praca z komputerem, praca z wykorzystaniem internetu, ćwiczenia przedmiotowe, zajęcia praktyczne, ćwiczenia laboratoryjne
 3. Metody eksponujące (waloryzujące):
  • metody impresyjne: ekspozycja utworu literackiego i muzycznego, malarstwa, rzeźby, sztuki ludowej, zabawek, instrumentów, pokaz, film, sztuka teatralna
  • metody ekspresyjne: swobodny tekst, twórczość plastyczna, twórczość muzyczna, drama

Wymienione metody umożliwiają nam prowadzenie zajęć w ciekawej formie, a ich różnorodność eliminuje monotonię z lekcji oraz zapewnia zainteresowanie uczniów.

Dla jeszcze większego uatrakcyjnienia zajęć korzystamy z aktywizujących metod nauczania opracowanych przez J. Krzyżewską:

 1. Metody integracyjne: krasnoludek, pajęczynka/kłębek, graffiti
 2. Metody tworzenia i definiowania pojęć: kula śniegowa, burza mózgów, mapa pojęciowa
 3. Metody hierarchizacji: promyczkowe uszeregowanie, diamentowe uszeregowanie, piramida priorytetów, poker kryterialny
 4. Metody twórczego rozwiązywania problemów: burza mózgów, technika 635, rybi szkielet, metoda trójkąta, mapy mentalne, sześć myślących kapeluszy
 5. Metody pracy we współpracy: układanka/puzzle/jigsaw, zabawa na hasło
 6. Metody ewaluacyjne: kosz i walizeczka, tarcza strzelecka, rybi szkielet.

W trakcie zajęć z rozwijania logicznego myślenia i kształtowania pojęć matematycznych wykorzystujemy elementy metody E. Gruszczyk - Kolczyńskiej.